Всички снимки от индустрия ( 127 )

Работнички от тютюневия комбинат “Васил Топалски” опаковат цигари “Стюардеса”, Плевен 70-те години на ХХ век

 1970-1980, Плевен, индустрия, тютюн 

Цех за поставяне на етикети в консервна фабрика “Раковски”, Димитровград 50-те години на ХХ век

 1950-1960, Димитровград, индустрия 

Цех за пакетиране на цигари в цигарена фабрика “Сталин”, Пловдив 50-те години на ХХ век

 1950-1960, Пловдив, индустрия, тютюн 

Цех за производство на кашкавал в местността “Беглика” в Родопите, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, Родопите, индустрия 

Н.В. Цар Борис III във флотска униформа на освещаването на прозводствен цех или корабостроителница, до него в дясно - церемонията извършва Варненския и Преславски митрополит Симеон, вероятно Варна, края на 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Варна, индустрия, личности, неизвестни, религия, събития 

Имена: ,

Работници от текстилна фабрика “Белчев” пред тъкачен стан, Сливен, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Сливен, индустрия 

Велизар Пеев (1891-1949) инженер, главен технолог и директор на шоколадовата фабрика “Пеев” в Своге, портрет от края на 30-те години на ХХ век

 1930-1940, индустрия, лица, сладкари 

Имена:

Оцветен портрет на Лиляна Димитрова - “герой на социалистическия труд”, 1959 г.

 1960-1970, индустрия, лица, мода 

Имена:

Портрет на ученичка от 26-то средно училище в София, работеща на тъкачен стан във фабрика “Текстилна слава”, 1959 г.

 1950-1960, София, индустрия, лица, образование, основно 

Представителна витрина на стъкларска фабрика “Панчев и Сие”, София 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, индустрия, магазини, реклама, търговия