Всички снимки от индустрия ( 127 )

София, металургичен комбинат “Кремиковци”, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, София, индустрия 

Кравеферма, инсталация за доене в гюмове, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, животновъдство, индустрия 

Перник, старата сграда на Дирекцията на мините, 20-те години на ХХ век.

 1920-1930, Перник, архитектура, индустрия 

Перник, общ изглед към града с миньорските общежития (поглед от югоизток), 1934 г.

 1930-1940, Перник, индустрия 

Бирената фабрика на братя Прошек в София (построена в 1884-5г., разрушена през 2005 г.)

 1910-1920, София, архитектура, индустрия 

Производство на розово масло, 80-те години на ХХ век

 1980-1990, индустрия, розово масло 

Ботевград, завод за полупроводници, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Ботевград (Орхание), индустрия