Всички снимки от индустрия ( 127 )

Руски емигранти от разформированата армия на Врангел пред рудник Бели бряг, Перник 1924 г.

 1920-1930, Перник, индустрия, руска емиграция 

Ведомствено кафене на “Обществено хранене” в ЗММ София, 1985г.

 1980-1990, София, индустрия, кафенета, услуги 

Работници от леярски цех в Завод 12 в София, произвеждащ улични табели и съоръжения, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, София, индустрия, професии, шлосери 

Машина за трошене на камъни (?) 20-те години на ХХ век

 1920-1930, индустрия, неизвестни 

Изложбен салон на чешката мебелна фабрика в София “Немечек”, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, индустрия, магазини, търговия 

Реклама на “Софийско пиво”, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, индустрия, реклама, търговия 

Спортен автомобил Булгаралпин, лиценз на Рено, произвеждан (сглобяван) в Пловдив в малка (около 100 бр.) серия в периода 1967-1969г. на цена от 8200 лева, Пловдивски панаир 1967г.

 1960-1970, Пловдив, автомобили, автомобилизъм, автотранспорт, изложения, индустрия 

Автомобил Булгаралпин, произвеждан в Пловдив в малка серия през 1967-1969г. на цена от 8200 лв, Пловдивски панаир 1967г.

 1960-1970, Пловдив, автомобили, автотранспорт, изложения, индустрия 

Мрежен отдел от фабриката за фланели, плетени долни гащи и пр. “Селвелиев и Цончев”, Габрово, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Габрово, индустрия 

Трикотажен отдел от фабриката за фланели, плетени долни гащи и пр. “Селвелиев и Цончев”, Габрово, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Габрово, индустрия