Всички снимки от индустрия ( 127 )

София, работник в обувен завод “9 септември”, 1959 г.

 1950-1960, София, индустрия, обущари 

Розоварна, началото на ХХ век

 1900-1910, етнография, индустрия, розово масло 

Инсталация за дестилиране на розово масло, началото на ХХ век

 1900-1910, етнография, индустрия, розово масло 

Солниците в Анхиало (Поморие), началото на ХХ век

 1900-1910, Поморие, индустрия 

Група мъже пред турбинен агрегат на ВЕЦ (?), неизвестно къде, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, индустрия, неизвестни 

Производствен цех в ЗММ София (завод за металорежещи машини), 70-те години на ХХ век

 1970-1980, София, индустрия 

Сградата на ЗММ София (завод за металорежещи машини), 70-те години на ХХ век

 1970-1980, София, индустрия 

Обущарска трудово производителна кооперация “Съединение”, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, индустрия, обущари, професии 

Техници в електроцентрала, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, индустрия 

Техници в електроцентрала, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, индустрия