1950-1960, Родопите, индустрия

Цех за производство на кашкавал в местността "Беглика" в Родопите, 50-те години на ХХ век