1960-1970, индустрия, лица, мода

Оцветен портрет на Лиляна Димитрова - "герой на социалистическия труд", 1959 г.

Имена: