Всички снимки от Димитровград ( 5 )

Цех за поставяне на етикети в консервна фабрика “Раковски”, Димитровград 50-те години на ХХ век

 1950-1960, Димитровград, индустрия 

Димитровград, работници на площада пред строеж на сграда, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, Димитровград, автобуси, автотранспорт, архитектура, строителство, транспорт 

Охладителната кула на ТЕЦ “Марица - 3″ в Димитровград, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, Димитровград, индустрия, реклама 

Ентусиазирани доброволци за бригадирското движение, 1948г.

 1940-1950, Димитровград 

Димитровград, химически комбинат “Сталин” - главният вход, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, Димитровград, архитектура, индустрия, паметници, политика