Всички снимки от индустрия ( 127 )

Софийската ж.п. работилница - ремонт на парен локомотив, началото на ХХ век

 1910-1920, София, железници, железничари, индустрия, професии, транспорт 

ДАР - Държавна аеропланна работилница, Божурище, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Божурище, авиация, индустрия, транспорт 

Български студенти и търговци в Белгия, 1905г.

 1900-1910, българи в чужбина, висше, индустрия, образование 

Двигателят на електроцентрала, София 1926г.

 1920-1930, София, индустрия 

Склад за дървен материал, 1938г.

 1930-1940, индустрия, неизвестни 

Склад за дървен материал, 1938г.

 1930-1940, индустрия, неизвестни 

Фабрика за тухли и керемиди, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, индустрия 

Фабрика за тютюн, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, земеделие, индустрия, тютюн 

Фабрика за добиване на розово масло, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, земеделие, индустрия, розово масло 

Парна вършачка - комбайн, началото на ХХ век

 1910-1920, етнография, земеделие, индустрия