1970-1980, Плевен, индустрия, тютюн

Работнички от тютюневия комбинат "Васил Топалски" опаковат цигари "Стюардеса", Плевен 70-те години на ХХ век