1930-1940, Сливен, индустрия

Работници от текстилна фабрика "Белчев" пред тъкачен стан, Сливен, 30-те години на ХХ век