Всички снимки от индустрия ( 127 )

Шумен, пивоварният завод през 1967г.

 1960-1970, Шумен, индустрия 

Земеделци пред механизирана зърно-преработвателна машина (комбайн), началото на ХХ век

 1900-1910, земеделие, индустрия 

Ботевград, завод за автобуси “Чавдар”, 70-те години на ХХ век

 1970-1980, Ботевград (Орхание), автобуси, градски транспорт, индустрия, транспорт 

Фабрика за тютюн, опаковъчен цех, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, индустрия, тютюн 

Сортировъчен цех във фабрика за тютюн, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, индустрия, тютюн 

Българският павилион на Световното изложение в Лиеж, Белгия - щанд на производителите на розово масло, 1905г.

 1900-1910, изложения, индустрия, търговия 

Димитровград, химически комбинат “Сталин” - главният вход, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, Димитровград, архитектура, индустрия, паметници, политика 

Земекопно миньорско съоръжение Багера, Перник 1930г.

 1930-1940, Перник, индустрия 

Пред фабрика и рафинерия за масла “Оливиа”, неизвестно къде, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, индустрия, неизвестни 

Миньорско земекопно съоръжение - багер в открит рудник край Перник, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Перник, индустрия