1950-1960, София, индустрия, лица, образование, основно

Портрет на ученичка от 26-то средно училище в София, работеща на тъкачен стан във фабрика "Текстилна слава", 1959 г.