1950-1960, Димитровград, индустрия

Цех за поставяне на етикети в консервна фабрика "Раковски", Димитровград 50-те години на ХХ век