1950-1960, Пловдив, индустрия, тютюн

Цех за пакетиране на цигари в цигарена фабрика "Сталин", Пловдив 50-те години на ХХ век