1930-1940, София, индустрия, магазини, реклама, търговия

Представителна витрина на стъкларска фабрика "Панчев и Сие", София 30-те години на ХХ век