Всички снимки от етнография ( 474 )

Цигани в типично облекло, с покрита каруца, Русчук (Русе), около 1912 г.

 1910-1920, Русе, етнография, етноси, цигани 

Цигани с биволски впряг, Русчук (Русе), около 1912 г.

 1910-1920, Русе, впрегатен, етнография, етноси, цигани 

Пазар в Русчук (Русе), началото на ХХ век

 1910-1920, Русе, етнография, пазари, търговия 

Български селяни от началото на ХХ век

 1900-1910, етнография 

Шопи от Софийско, началото на ХХ век

 1900-1910, етнография, семейство 

София, шопи в характерни носии на пазара, началото на ХХ век

 1900-1910, София, етнография, пазари, търговия 

Турци с магарешка каруца, Търново, началото на ХХ век

 1900-1910, Велико Търново, впрегатен, етнография, етноси, турци 

Млада жена, Търново, началото на ХХ век

 1900-1910, Велико Търново, етнография 

Търново, едни от последните турци в града, около 1907 г.

 1900-1910, Велико Търново, етнография, етноси, турци 

Търново, пазар в града - продавач на гевреци, 1907 г.

 1900-1910, Велико Търново, етнография, пазари, търговия