1910-1920, Русе, етнография, етноси, цигани

Цигани в типично облекло, с покрита каруца, Русчук (Русе), около 1912 г.