1900-1910, Велико Търново, етнография, етноси, турци

Търново, едни от последните турци в града, около 1907 г.