1900-1910, Велико Търново, етнография, пазари, търговия

Търново, пазар в града - продавач на гевреци, 1907 г.