1900-1910, София, етнография, пазари, търговия

София, шопи в характерни носии на пазара, началото на ХХ век