Всички снимки от етнография ( 474 )

Бозаджия пред Офицерския клуб в София, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, етнография, занаяти, търговия, улична търговия 

Розобер, 1932г.

 1930-1940, етнография, земеделие, розово масло 

Град Прилеп, погребение, 1929г.

 1920-1930, Прилеп, етнография, погребения, събития 

Земеделци пред механизирана зърно-преработвателна машина (комбайн), началото на ХХ век

 1900-1910, земеделие, индустрия 

Майстор канапчия, краят на XIX век (снимката е копирана от стъклена плака с размер 14 Х 19 см)

 1800-1900, етнография, занаяти 

Фабрика за тютюн, опаковъчен цех, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, индустрия, тютюн 

Сортировъчен цех във фабрика за тютюн, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, индустрия, тютюн 

Жътва - механизиран комбайн с волски впряг, началото на ХХ век

 1900-1910, етнография, животновъдство, земеделие 

На кон в селскостопанския двор, началото на ХХ век

 1900-1910, етнография, животновъдство 

Шопи, облечени в носии от Софийско, началото на ХХ век

 1900-1910, София, етнография