Условия за използване на снимките, публикувани в сайта 

 • Сайтът е лична собственост на автора му.
 • Авторът не е обвързан с никакви държавни, частни, политически и всякакви други организации.
 • Сайтът не е обвързан с никакви държавни, частни, политически и всякакви други организации.
 • Сайтът се финансира изключително от автора му, както и от дарения.
 • Снимките в сайта са събрани, обработени и селектирани от автора му (и малък екип).
 • Част от снимките в сайта са изпратени на автора по желание на изпратилите ги.
 • Част от снимките в сайта принадлежат към лични колекции, предоставени за копиране и публикуване изключително и само на автора.
 • Сайтът е цялостен проект, снимките, анотациите и организацията им са неделима част от него.
 • Поради тези причини, условията за използване на снимките от сайта са следните:

  1. Общи условия за ползване, интернет

  Можете да разпространявате и копирате снимките (и описанието им):
  - единствено с не-комерсиална цел*, като задължително посочите източника “Изгубената България”,
  с посочен активен линк, или изписан неактивен линк - www.lostbulgaria.com

  2. Използване на снимки от телевизии

  Излъчване на снимки от сайта в телевизионни програми е комерсиално използване.

  Телевизиите могат да използват снимки от “Изгубената България” като ги включват в съдържанието на програмите си и ги излъчват
  само след предварително отправено запитване и получено съгласие от автора на сайта.
  Запитването трябва да съдържа: предаване, тема и гости, час на излъчване, форма на използване, брой снимки, поставяне на кредити.
  Посочване на източника е във всички случаи задължително, но не дава автоматично право на излъчване в телевизионна програма.

  Във всички случаи телевизиите:
  1. излъчват снимките с поставен върху тях воден знак “lostbulgaria.com” и/или
  2. поставят под излъчваната снимка надпис “снимките са от сайта Изгубената България”,
  който се експонира не по-малко от ½ от времето на излъчване на всяка снимка.
  Надписът се поставя по време на излъчването, а не във финалните надписи на програмата.

  3. Използване на снимки за печат (печатни издания)

  Авторът не позволява отпечатването на снимките за каквито и да било цели, без това да е предварително съгласувано с него.

  Авторът не предоставя безвъзмездно изходните файлове на снимките, за копирането им на какъвто и да е хартиен
  (или друг) носител, освен ако това не е договорено допълнително.
  Повечето от снимките, или техните цифрови копия, могат да бъдат закупени при запитване.

  Сайтът, съдържанието поддръжката му, са резултат на безкористен и усилен труд на автора и екипът му,
  които разчитат предимно на добрата воля на зрителите за спазването на горните условия,
  но не биха се колебали да защитят правата си по съдебен път.

  • комерсиално е всяко нещо, което се продава - тоест има цена, вземат се, или се дават пари за него
  • в това число: вестници, списания, книги, реклами, филми, телевизионни материали и репортажи и пр.
  • пример за такива, които умишлено или редовно пренебрегват и не зачитат условията ми са:
  • в-к Ретро, в-к Галерия, в-к Дума, Национален Военно-исторически музей, издателства: “Сиела”, “Ентусиаст”;
  • Заради зачестилите злоупотреби, от месец август 2012 г. снимките са маркирани с воден знак.

  Развитието и поддръжката на този проект изискват много време и усилен труд.
  Много бих искал, сайта да се издържа изцяло от дарения,
  но за съжаление популярността му е обратно пропорционална на получаваната помощ,
  което е разбираемо в условията на световна криза и икономическата ситуация у нас.

  За да продължи развитието си в същите темпове и изобщо,
  “Изгубената България” се нуждае от повече време и още повече труд.
  Също така и от средства.

  За да остане некомерсиален, се налага проектът да развива някои комерсиални дейности:

 • продажба на файлове
 • продажба на фотографии (дигитални копия)
 • продажба на фотографии (оригинали)
 • продажба на готови принтове
 • сканиране и заснемане на архиви
 • дигитална обработка и ретуш
 • консултации за покупко-продажби на антики
 • Архивният фонд на проекта от дигитални копия и оригинали надвишава неколкократно
  броя на фотографиите в сайта. Затова ако търсите да купите нещо определено, пишете ми.
  Авторът не носи отговорност за произхода на фотографии, изпратени му (анонимно) по имейл.

 • За цени и други технически въпроси:

 • Ако ви харесва сайта, направете дарение за поддръжката и развитието му: