1900-1910, етнография, семейство

Шопи от Софийско, началото на ХХ век