Всички снимки от етнография ( 474 )

Превозване на овършаното зърно до мелницата, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография, земеделие 

Фабрика за добиване на розово масло, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, земеделие, индустрия, розово масло 

Селянин с впрегатно рало (орало) по време на оран, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, етнография, животновъдство, земеделие 

Мечкар със своята мечка, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, етнография 

Млади момичета, облечени в народни носии, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография 

Гроздобер в Евксиноград, 1893 г.

 1800-1900, Евксиноград, етнография, земеделие, лозарство 

Парна вършачка - комбайн, началото на ХХ век

 1910-1920, етнография, земеделие, индустрия 

Български турци по време на сватба в Разградско, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, Разград, етнография, етноси, сватби, семейство, турци 

Сватба на български турци - булката с ритуална украса по лицето, Разградско, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, Разград, етнография, етноси, сватби, семейство, турци 

Български турци на сватба - младоженецът и мъжете от родата, Разградско, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, Разград, етнография, етноси, сватби, семейство, турци