1910-1920, Русе, етнография, пазари, търговия

Пазар в Русчук (Русе), началото на ХХ век