1900-1910, Велико Търново, етнография

Млада жена, Търново, началото на ХХ век