1900-1910, етнография

Български селяни от началото на ХХ век