Приятели на Изгубената България 

 • Стара София - история
 • Българските бойни знамена
 • Фото култ - фотография
 • Един завет - клуб на царските офицери
 • София преди 50 години - история
 • Роден край - история
 • Bulgaria-France - България и Франция
 • Държавна сигурност
 • Дипломатически институт
 • WhAT Association - архитектура
 • За да станете приятели на сайта е необходимо:

 • Сайтът ви да има подобна насоченост (историческа, фотографска)
 • Да сте истински приятели на автора (в реалния живот)
 • Сайтът ви да има добра посещаемост (поне 1000 уник. посещ. дневно)
 • Да направите дарение
 • Да предоставите уникални кадри за публикация
 • На сайта ви да има същестуващ линк, който генерира посещаемост
 • Изгубената България не разменя банери, решението да сложите банери би било лично ваше.
  Ако не отговаряте на тези условия, пишете ми, за да обсъдим условията за платена реклама на вашия сайт.
  Изгубената България има Google page rank 6 и около 2000 уникални посещения дневно.