Всички снимки от образование ( 266 )

Преподаватели от Американския колеж в София (American College of Sofia) пред сградата на колежа, втори от дясно е директорът Флойд Блек (Floyd Henson Black), 1937 г.

 1930-1940, София, архитектура, гимназиално, образование, учители 

Имена:

Н.В. Цар Борис III поздравява новопроизведените подпоручици от 53-ти “Орловски” випуск на Военното на Н.В. Училище, 26 август 1934 г.

 1930-1940, София, военни, военно обучение, личности, образование, панорами 

Имена:

Упражнение по рисуване с модел - глава, неизвестно къде - вероятно Рисувалното училище в София, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, София, висше, култура и изкуство, неизвестни, образование, художество 

Горна Оряховица, ученически оркестър, 1933 г.

 1930-1940, Горна Оряховица, гимназиално, музика, образование, самодейност 

Възпитатели с деца от интерната за сираци на руски емигранти, намирал се в Борисовата градина, или в близост до нея, София, 1922 г.

 1920-1930, Борисовата градина, София, неизвестни, образование, руска емиграция 

Интернат за сираци и деца на руски емигранти, намирал се в района или в близост на Борисовата градина, София, март 1922 г.

 1920-1930, Борисовата градина, София, неизвестни, образование, руска емиграция 

Учителка със своите ученици от 3-то отделение, Долна Оряховица, 1924 г.

 1920-1930, Долна Оряховица, образование, основно, учители 

Ученици от 3-то отделение със своята учителка, заснети на 24-ти май, Долна Оряховица, 1924 г.

 1920-1930, 24 май, Долна Оряховица, образование, основно, празници, учители 

Студенти, социал-демократи на сбирка в дома на проф. Асен Златаров в София, 1933 г.

 1930-1940, София, висше, образование, партии, политика, събития 

Имена:

Ученически театър, надписана: “Рая в спектакъла Синята птица”, неизвестно къде, вероятно 20-те години на ХХ век

 1920-1930, образование, основно