1920-1930, Долна Оряховица, образование, основно, учители

Учителка със своите ученици от 3-то отделение, Долна Оряховица, 1924 г.