1920-1930, Борисовата градина, София, неизвестни, образование, руска емиграция

Интернат за сираци и деца на руски емигранти, намирал се в района или в близост на Борисовата градина, София, март 1922 г.