увеличи снимката | 1930-1940, София, военни, военно обучение, личности, образование, панорами

Н.В.Цар Борис III поздравява новопроизведените подпоручици от 53-ти "Орловски" випуск на Военното на Н.В. Училище, 26 август 1934 г.

Имена: