Всички снимки от образование ( 266 )

Членовете на ученическа кооперация “Единство” пред училищния стол, Лом 1931 г.

 1930-1940, Лом, гимназиално, образование 

Ученик в българското училище в Костур, началото на ХХ век

 1900-1910, Костур, лица, образование, основно 

Ученици от Пловдивската мъжка гимназия, в центъра седнал е класният им ръководител, бъдещият професор Асен Златаров, около 1910-1915 г.

 1910-1920, Пловдив, гимназиално, личности, образование, учители 

Имена:

Деца участници в училищна пиеса със здравна тематика, София, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, образование, основно 

София, входът на сградата на Духовната семинария, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, архитектура, висше, образование, храмове 

Ученички от френския девически пансион Св. Андре (St. Andre) във Варна в едно от спалните помещения, 1926 г.

 1920-1930, Варна, гимназиално, интериор, образование 

Полагане на основния камък за строежа на училището в село Средногорово, Старозагорско, 1927 г.

 1920-1930, Средногорово, архитектура, образование, строителство 

Плевен, обучение в час по информатика с компютър “Правец 82″, 80-те години на ХХ век

 1980-1990, Плевен, гимназиално, образование 

Студиен портрет в цял ръст на български студент в Цариград (вероятно в “Робърт колеж”), 1880 г.

 1800-1900, Цариград, българи в чужбина, мода, образование 

Студиен портрет на български студент в Цариград (вероятно в “Робърт колеж”), 1880 г.

 1800-1900, Цариград, българи в чужбина, лица, мода, образование