1920-1930, образование, основно

Ученически театър, надписана: "Рая в спектакъла Синята птица", неизвестно къде, вероятно 20-те години на ХХ век