1920-1930, Борисовата градина, София, неизвестни, образование, руска емиграция

Възпитатели с деца от интерната за сираци на руски емигранти, намирал се в Борисовата градина, или в близост до нея, София, 1922 г.