Всички снимки от образование ( 266 )

Възпитанички на католическо училище със своите наставнички, началото на ХХ век

 1900-1910, висше, образование 

Ученици със своята учителка, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, образование, основно, учители 

Младо момиче, учащо се в Румъния, 1937г.

 1930-1940, етнография, образование 

Ученички с учителката си, началото на ХХ век

 1900-1910, образование, основно, учители 

Ученички от девическа гимназия със своята учителка, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, гимназиално, образование, учители 

Ученички в носии за ръченица, 1928г.

 1920-1930, етнография, образование, основно 

Балеринките и техният учител, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, култура и изкуство, образование, основно, учители 

Честване на 24-ти май - Св. Св. Кирил и Методий, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, 24 май, манифестации, национални, образование, празници, събития 

София, оркестърът на Първа софийска девическа гимназия, 1932 г.

 1930-1940, София, гимназиално, класика, музика, образование 

Ученици с учителя си, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, образование, основно, учители