Всички снимки от образование ( 266 )

Ученици от 2-ро отделение, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, образование, основно 

Айтос, аутопсия на бик пред учениците от Медицинското училище, 1926 г.

 1920-1930, Айтос, висше, медици, образование 

Враца, курс по гренарство (бубарство), 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Враца, бубарство, занаяти, образование 

Ученици с учителя си, началото на ХХ век

 1910-1920, образование, основно, учители 

Малки балерини със своята учителка, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, образование, предучилищно, учители 

Ученици с учителката си, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, образование, основно, учители 

Малки ученици със своя учител, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, образование, основно, учители 

Молитва преди лягане, Варна - детски лагер 1931г.

 1930-1940, Варна, образование, основно 

Варна, деца от детски лагер край морето, 1931г.

 1930-1940, Варна, образование 

Варна, детски лагер 1931г.

 1930-1940, Варна, образование, основно