Всички снимки от образование ( 266 )

“Вратцата”, скалният проход, който дава името на град Враца - ученически поход на дружество “Околченски юнак”, 1904 г.

 1900-1910, Враца, образование, основно, туризъм, юнаци 

Ученички от девическата гимназия във Варна, набор 1920г., снимка от 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Варна, гимназиално, образование 

Ученици пред българското училище в Цариброд, началото на ХХ век

 1900-1910, Цариброд, образование, основно 

Училищна танцова трупа с ръководителката си, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, култура и изкуство, образование, основно 

Духов ученически оркестър от Ямбол с ръководителя си, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Ямбол, музика, образование, основно, самодейност 

Ученички в девическа гимназия, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, бит, гимназиално, мода, образование 

Честване на деня на създателите на българската азбука Св.Св. Кирил и Методий, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, 24 май, национални, образование, празници, събития 

Кърджали, турското духовно училище (медресе), сега Исторически музей, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Кърджали, архитектура, образование, строителство 

Деца разглеждат читанка, Охрид 1943г.

 1940-1950, Охрид, бит, образование, основно 

Димитър Владимиров - учител по математика и директор на Ломската гимназия, 1934г.

 1930-1940, Лом, образование, професии, учители 

Имена: