Всички снимки от партии ( 18 )

20 април 1933 г. - градината “Цар Симеон”, Пловдив, от ляво надясно: неизвестен, Соломон Паси, Богдан Дренски, Божидар Здравков (кмет), Язов (юристи от демократическата партия)

 1930-1940, Пловдив, евреи, личности, паркове, партии, политика 

Имена: , ,

Политическото събрание на Демократическия сговор, състояло се в Градското казино в София (днес на мястото е Градската галерия), присъстващите слушат речта на лидера на движението проф. Александър Цанков, април 1933 г.

 1930-1940, София, интериор, партии, политика, събития 

17-то правителство (от Народната партия) на Княжество България, от ляво на дясно: Найден Бенев - министър на вътрешните работи, Теодор Теодоров - министър на финансите, Константин Величков - министър на търговията и земеделието, Иван Вазов (прав) - министър на народното просвещение, д-р Константин Стоилов - министър председател и управляващ министерство на външните дела и изповеданията, полковник (генерал) Никола Иванов - министър на войната, Михаил Маджаров - министър на обществените сгради, пътищата и съобщенията, Георги Згурев - министър на правосъдието, София, 1897 г.

 1800-1900, София, личности, партии, политика, правителство 

Имена: , , , , , , ,

Делегати от събранието на партийна, съсловна или друга организация по време на събрание, неизвестно къде, края на 30-те или началото на 40-те години на ХХ век

 1930-1940, неизвестни, панорами, партии, политика, събития 

Делегати на XII редовен конгрес на Демократическата партия от Хасковски окръг, 1932 г.

 1930-1940, Хасково, партии, политика 

Членове на Българското централно благотворително общество в Букурещ, 19 ноември 1876 г. От ляво на дясно, първи ред седящи : Димитър Иванов, Васил Т. Балтаджиев, Киряк Цанков, Владимир Йонин, Антон Теохаров, Тодор Илиев, Димитър Томов; втори ред : Иван Кавалджиев, Георги Стойчев, Стефан Атанасов, Христо Златаров, Стефан Стамболов, Иван Вазов; трети ред прави : Димитър Свещаров (Сава Мънзов), Петър Енчев, Олимпий Панов, Павел Висковски

 1800-1900, българи в чужбина, личности, парламент, партии, политика, събития 

Имена: , , , , , , , , , , , , , , ,

Деятели на Социалдемократическата партия: стоящи от ляво на дясно: Антон Дертлиев, Вл. Миленов, Георги Ив. Попов, седящи: Иван Иванов, Харалампи Константинов, Димитър Колев Секулички, Ал. Златанов, седящи на пода: Т. Якимов, Пилев, В. Димитров, Кюстендил 1912 г.

 1910-1920, Кюстендил, личности, мода, партии, политика, събития 

Имена: , , , ,

Студенти, социал-демократи на сбирка в дома на проф. Асен Златаров в София, 1933 г.

 1930-1940, София, висше, образование, партии, политика, събития 

Имена:

Делегати от конгреса на Радикалната партия пред клуба на партията, София 1933 г.

 1930-1940, София, партии, политика, събития 

Делегати от конгреса на управляващата Национал-либерална партия пред Народното събрание, София 1933 г.

 1930-1940, София, партии, политика, събития