Всички снимки от образование ( 266 )

Деца играят волейбол в двора на Трета софийска мъжка гимназия (днес 18 СОУ “Уилям Гладстон”), 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, образование, основно, спорт 

София, ученически волейболен отбор със своя треньор в двора на Трета мъжка гимназия, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, образование, основно, спорт 

Надписана: “Снимката правена на 23 май 1936 г. пред училището всред възпитаниците си в село Къпинец”

 1930-1940, Къпинец, бит, етнография, етноси, образование, основно, турци, учители 

Германският протестантски пансион, впоследствие френски католически колеж “Св. Жозеф”, строен 1900/01 г. по плана на виенско училище (по-късно Музикална гимназия), ул. “Борисова”, Русе, 1926 г.

 1920-1930, Русе, архитектура, образование, храмове 

Учители и ученици от Севлиево на излет край града, в центъра, легнал от ляво е учителя Иван Пастухов, 1898 г.

 1800-1900, Севлиево, образование, основно, панорами, туризъм, учители 

Имена:

Министърът на железниците, пощите и телеграфите Стоян Костурков (с брадата), министърът на земеделието и държавните имоти Димитър Гичев (с калпак), Н.В.Царица Йоанна, Н.В.Цар Борис III, и др. след тържественото откриване на железопътната отсечка Пловдив-Панагюрище, заснети на излизане от банкета в дърводелското училище в Панагюрище, 1933 г.

 1930-1940, Панагюрище, железници, образование, откривания, правителство, събития 

Имена: , , ,

Студенти при несъществуващия сега южен вход на СУ “Климент Охридски” преди разширяването на сградата към булевард “Цар Освободител”, София 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, архитектура, висше, образование, панорами 

Шествие на абитуриенти от Македония, завършили в София, района около мястото на днешното НДК, 1941 г.

 1940-1950, София, гимназиално, манифестации, образование, събития 

Ученички от девическата гимназия в Димово, облечени в народни носии, 1937 г.

 1930-1940, Димово, гимназиално, етнография, образование 

Освещаването на българската Девическа гимназия в град Скопие, 1942 г.

 1940-1950, Скопие, гимназиално, образование, религия, събития