Всички снимки от образование ( 266 )

Публиката, наблюдаваща спортни занимания на ученици в Робърт колеж, Цариград, началото на ХХ век

 1910-1920, Цариград, гимназиално, мода, образование, спорт 

Футболен мач на ученици в Робърт колеж, Цариград, началото на ХХ век

 1910-1920, Цариград, гимназиално, образование, спорт, футбол 

Овчарски скок, спортни занимания в Робърт колеж, Цариград, началото на ХХ век

 1910-1920, Цариград, гимназиално, образование, спорт 

Ученици от Робърт колеж в Цариград пред една от сградите на колежа, началото на ХХ век

 1910-1920, Цариград, българи в чужбина, гимназиално, образование 

Ученици от Робърт колеж в Цариград в свободното си време, началото на ХХ век

 1910-1920, Цариград, българи в чужбина, гимназиално, образование 

Цариград, елегантно облечени дами в двора на Робърт колеж, вероятно роднини на ученици, началото на ХХ век

 1910-1920, Цариград, бит, гимназиално, мода, образование 

Цариград, ученици от Робърт колеж на чаша бира, началото на ХХ век

 1910-1920, Цариград, бит, гимназиално, образование 

Цариград, обяд на ученици и учители в Робърт колеж, началото на ХХ век

 1910-1920, Цариград, гимназиално, образование, учители 

Цариград, ученици от Робърт колеж, началото на ХХ век

 1910-1920, Цариград, българи в чужбина, гимназиално, образование 

Цариград, ученици и преподаватели от Робърт колеж, началото на ХХ век

 1910-1920, Цариград, българи в чужбина, гимназиално, образование, учители