Всички снимки от Долна Оряховица ( 2 )

Учителка със своите ученици от 3-то отделение, Долна Оряховица, 1924 г.

 1920-1930, Долна Оряховица, образование, основно, учители 

Ученици от 3-то отделение със своята учителка, заснети на 24-ти май, Долна Оряховица, 1924 г.

 1920-1930, 24 май, Долна Оряховица, образование, основно, празници, учители