Всички снимки от образование ( 266 )

Деца пред лекарски кабинет, вероятно за ваксинация, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, бит, образование 

Ученици помагат при разкопките на първата българска столица Плиска, 1955 г.

 1950-1960, археология, наука, образование, основно 

София, деца се хранят в детска градина, 1950г.

 1950-1960, София, бит, образование, предучилищно 

Гимназиален хор на честването на празника на българската писменост и Светите братя Кирил и Методий, София 24 май 1939 г.

 1930-1940, 24 май, София, гимназиално, образование, празници, събития 

Учителка със своите ученици от първо отделение в Канаклийското училище в Мустафа Паша (Свиленград) 1910г.

 1910-1920, Свиленград (Мустафа паша), образование, основно, учители 

Завършилите първи клас ученици в Американското училище, София, 1937г.

 1930-1940, София, образование, основно 

Надписана: “Трудовата седмица”, 1921г.

 1920-1930, гимназиално, образование 

Ученици обработват ученическо опитно поле, Разлог 1925г.

 1920-1930, Разлог, образование, основно 

Български студенти по медицина в Монпелие, Франция, по време на упражнение по аутопсия, 1896г.

 1800-1900, българи в чужбина, висше, образование 

Български студенти по медицина в Монпелие, Франция, по време на упражнения по анатомия, 1896г.

 1800-1900, българи в чужбина, висше, образование