1930-1940, София, образование, основно

Завършилите първи клас ученици в Американското училище, София, 1937г.