1930-1940, бит, образование

Деца пред лекарски кабинет, вероятно за ваксинация, 30-те години на ХХ век