Всички снимки от предучилищно ( 11 )

Фотография за целите на пропагандата, показваща живота в “социалистическата детска градина”, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, бит, интериор, образование, предучилищно, реклама 

Деца, облечени за представление в детска градина, София, 1926 г.

 1920-1930, София, образование, предучилищно 

Детски щанд-сладкарница в детската градина, сладкари, продавачи и клиенти, 1939 г.

 1930-1940, образование, предучилищно 

Плевен, представление на куклен театър в детска градина, 80-те години на ХХ век

 1980-1990, Плевен, бит, образование, предучилищно 

София, деца се хранят в детска градина, 1950г.

 1950-1960, София, бит, образование, предучилищно 

Следвоенна детска градина в София, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, София, бит, образование, предучилищно 

Мадан, детски ясли, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Мадан, бит, образование, предучилищно 

Мадан, детска градина, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Мадан, бит, образование, предучилищно 

София, манифестация по случай Първи юни, деня на детето - децата от 26-та детска градина в Красно село, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, София, манифестации, образование, празници, предучилищно, събития 

Детска градина във времето на “развития социализъм”, 70-те години на ХХ век

 1970-1980, образование, предучилищно