1920-1930, гимназиално, образование

Надписана: "Трудовата седмица", 1921г.