Всички снимки от наука ( 31 )

Портрет на Тодор Николов (1875-1923), ботаник - един от първите наши изследователи на растителната хистология, ембриология и физиология, преподавател в земеделското училище “Образцов чифлик”, близо до Русе, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, земеделие, мода, наука, учители 

Имена:

Министър-председателят проф. Богдан Филов в работния си кабинет в София, 2 март 1943 г.

 1940-1950, София, личности, наука, правителство 

Имена:

Изглед от разкопките на Симеоновия дворец в Преслав, 1929 г.

 1920-1930, Велики Преслав, археология, наука 

Разкопки на гроб със скелети около олтара на Кръглата църква (Златната църква), Велики Преслав, 1929 г.

 1920-1930, Велики Преслав, археология, наука 

Олтарът на Кръглата църква (Златната църква), Велики Преслав, 1929 г.

 1920-1930, Велики Преслав, археология, наука, храмове 

Разкопки на манастира “Св. Пантелеймон” в м. Патлейна, Велики Преслав, 1929 г.

 1920-1930, Велики Преслав, археология, наука, храмове 

Разкопките на Кръглата църква, Велики Преслав, 1929 г.

 1920-1930, Велики Преслав, археология, наука 

Панорамна снимка на развалините на Симеоновата църква (Кръглата църква). Велики Преслав, 1929 г.

 1920-1930, Велики Преслав, археология, наука, панорами 

София, разкрития на крепостната стена на “Сердика” около строежа на ларгото при партийния дом, ЦУМ, министерския съвет и президентството, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, София, археология, архитектура, наука, строителство 

Експедиция в пещерата “Магура”, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, археология, наука, неизвестни