1910-1920, Свиленград (Мустафа паша), образование, основно, учители

Учителка със своите ученици от първо отделение в Канаклийското училище в Мустафа Паша (Свиленград) 1910г.