Всички снимки от образование ( 266 )

Детски струнен оркестър с ръководителя си, Оряхово 1927г.

 1920-1930, Оряхово, култура и изкуство, музика, образование, основно, самодейност 

Гимназистки с учителя си, Оряхово 1940г.

 1940-1950, Оряхово, гимназиално, образование, учители 

София, Студентски град - студенти с порциони от студентския стол, 1976 г.

 1970-1980, София, бит, висше, образование 

София, немската книжарница, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, София, магазини, образование, търговия 

Мадан, детски ясли, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Мадан, бит, образование, предучилищно 

Мадан, детска градина, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Мадан, бит, образование, предучилищно 

Н.Ц.В. Царица Йоанна пред вратите на 38-мо училище “Васил Априлов”, София, януари 1934 г.

 1930-1940, София, личности, образование, основно, събития 

Имена:

Обсерваторията на Софийския университет в Борисовата градина, края на XIX век

 1800-1900, Борисовата градина, София, архитектура, образование 

София, Н.Ц.В. Княгиня Евдокия на посещение в училището за медицински сестри, 1926г.

 1920-1930, София, висше, образование 

Имена:

Остров Свети Кирик с Рибарското училище, на заден план са островите Св. Иван и Св. Петър - поглед от въздуха, 1926г.

 1920-1930, Созопол, образование, от въздуха, риболов